Polityka prywatności

Niniejszy dokument powstał zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane „RODO”.

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Morska w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, tel. (91) 48 09 400, am@am.szczecin.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: iod@am.szczecin.pl

PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest podpisana przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • przesyłania drogę elektroniczną informacji z Biura Karier Akademii Morskiej w Szczecinie;
  • świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika na portalu www.biurokarier.am.szczecin.pl;
  • związanym z poszukiwaniem zatrudnienia: dostępem do ofert pracy/praktyk/staży, aplikowaniem na oferty pracy/praktyk/staży;
  • udziału w badaniach Biura Karier Akademii Morskiej w Szczecinie;
  • podglądu danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, edukacja, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, umiejętności, certyfikaty przez pracodawców mających konto na stronie Biura Karier;
  • wysyłania wiadomości przez pracodawców;
  • podglądu danych wśród kolegów/koleżanek z mojego kierunku, roku studiów oraz specjalności;
  • wypożyczania książek z Biblioteki Biura Karier;
  • elektronicznych zapisów na szkolenia i konsultacje;
  • prowadzenia konkursów organizowanych przez Biuro Karier.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Dbamy o techniczne i organizacyjne zabezpieczenia, aby chronić Państwa dane osobowe, znajdujące się w naszym posiadaniu, przed nieautoryzowanym ujawnieniem, wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem.

PRZEKAZYWNIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM ODBIORCOM

Zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą, dane przekazywane są pracodawcom zarejestrowanym w systemie Biura Karier. Dodatkowo dane udostępniane są dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

PRZEKAZYWNIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

PROFILOWANIE

Państwa dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Skutkiem anulowania subskrypcji i usunięcia konta, będzie usunięcie Państwa danych z bazy. 

PAŃSTWA PRAWA

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na zasadach określonych w art. 16-21 RODO.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w formie pisemnej do Inspektora Ochrony Danych na adres:

Akademia Morska w Szczecinie

Inspektor Ochrony Danych

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

lub

iod@am.szczecin.pl

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Dane techniczne zawarte na stronie www.biurokarier.am.szczecin.pl mają wyłacznie informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Art.66 par.1)

Projekt i wykonanie: