Fot. Ł. Zakrzewski Fot. B. Fryszkowski Fot. E. Piestrzeniewicz Fot. E. Piestrzeniewicz fot. Michał Bachański

Uznanie kwalifikacji zawodowych w Niemczech

Data aktualności: 06-02-2017

ProRecognition - nieodpłatne doradztwo w zakresie oceny dyplomu i uznania kwalifikacji zawodowych w Niemczech.

Obowiązująca w Niemczech od 1 kwietnia 2012 r. ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą gwarantuje wszystkim wnioskodawcom, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, tytułu pobytu i kraju pochodzenia wszczęcie postępowania
w sprawie oceny i uznania kwalifikacji zawodowych zdobytych w innym kraju niż Republika Federalna Niemiec.

W ramach procedury związanej z uznawaniem kwalifikacji instytucja niemiecka rozpatruje czy kwalifikacje posiadane przez wnioskodawcę są równoważne z kwalifikacjami koniecznymi do wykonywania danego zawodu w Niemczech.

Procedura oceny dyplomu i uznania kwalifikacji w Niemczech nie jest przeprowadzana przez jeden centralny urząd, ponieważ taki nie istnieje. Wnioski rozpatrywane są przez różne instytucje i urzędy na terenie całych Niemiec, w zależności od poszczególnych zawodów, rodzaju kwalifikacji oraz miejsca wykonywania danego zawodu przez wnioskodawcę.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w ramach projektu ProRecognition prowadzi nieodpłatne doradztwo dla osób zainteresowanych uznaniem kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Projekt realizowany jest we współpracy z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) i dotyczy przede wszystkim uznania kwalifikacji zdobytych podczas nauki w szkołach zawodowych, technikach i szkołach wyższych.

W ramach usługi doradca ProRecognition wyjaśnia przebieg procedury w Niemczech, pomaga znaleźć instytucję właściwą dla rozpatrzenia konkretnego wniosku oraz informuje jakie dokumenty muszą zostać skompletowane.

ProRecognition - kontakt do doradcy w Polsce:

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo – Handlowa
Magdalena Zaręba
ul. Miodowa 14
00-246 Warszawa

info@prorecognition.eu

www.prorecognition.eu

Telefon: +48 22 53 10 502, +48 22 572 703 061

Powrót

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Dane techniczne zawarte na stronie www.biurokarier.am.szczecin.pl mają wyłacznie informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Art.66 par.1)

Projekt i wykonanie: