Fot. Ł. Zakrzewski Fot. B. Fryszkowski Fot. E. Piestrzeniewicz Fot. E. Piestrzeniewicz fot. Michał Bachański

Losy zawodowe rocznika 2014

Data aktualności: 20-01-2016

Losy zawodowe rocznika 2014

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu krótką informację podsumowującą wyniki badań losów zawodowych absolwentów studiów inżynierskim i magisterskich rocznika 2014.

Raport odnosi się do aktywności zawodowej podczas studiów, sytuacji zawodowej po ukończeniu Akademii Morskiej oraz poziomu satysfakcji z aktualnie wykonywanej pracy. Głównym celem badania jest poznanie sytuacji zawodowej absolwentów AM w okresie do 12 miesięcy od ukończenia studiów.

W badaniu spośród osób, które obroniły pracę inżynierską i magisterską w roku 2014 wzięła udział około połowa wszystkich absolwentów Akademii Morskiej w Szczecinie.

Zdecydowana większość osób badanych jest aktywna zawodowo, a trzeba tu dodać, że część z tej grupy kontynuuje studia na II stopniu. Osoby wykonujące pracę najemną częściej zatrudnione są na umowę o pracę, następnie w ramach kontraktu, określając ją jako pracę w pełnym wymiarze godzin. Najczęściej respondenci pracują w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 250 pracowników.

Absolwenci Akademii Morskiej w Szczecinie pracują w większości zgodnie z ukończonym kierunkiem studiów w branżach:
• Transport i logistyka
• Handel
• Gospodarka morska
• Geodezja/inżynieria
• Technologie informatyczne (IT)

Satysfakcję z pracy respondenci oceniają na poziomie wysokim, natomiast co drugi pracujący już absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie planuje zmianę miejsca pracy w ciągu najbliższych 3 lat.

W przypadku możliwości ponownego wyboru kierunku studiów ponad ¾ respondentów wybrałoby Akademię Morską w Szczecinie.

Zdaniem respondentów, wiedza i zdobyte umiejętności podczas studiów w Akademii Morskiej w Szczecinie pomogły im znaleźć pracę, a obecnie wykorzystują je w pracy zawodowej.

Absolwenci AM bardzo wysoko ocenili poziom zdobytych kompetencji miękkich takich jak: umiejętność efektywnej komunikacji oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole.

Około 70% absolwentów studiów inżynierskich oraz studiów magisterskich podejmowało obowiązki pracownicze już podczas nauki w AM co z pewnością wpłynęło na rozwój umiejętności i poszerzenie wiedzy poza tokiem studiów.

Powrót

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Dane techniczne zawarte na stronie www.biurokarier.am.szczecin.pl mają wyłacznie informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Art.66 par.1)

Projekt i wykonanie: