Fot. Ł. Zakrzewski Fot. B. Fryszkowski Fot. E. Piestrzeniewicz Fot. E. Piestrzeniewicz fot. Michał Bachański

Wydział Nawigacyjny

Data aktualności: 09-04-2014

Wydział Nawigacyjny

Wydział Nawigacyjny kształci studentów w systemie studiów dziennych i zaocznych na czterech kierunkach kształcenia:


- Nawigacja,
- Transport,
- Geodezja i Kartografia
- Informatyka


Kierunek Nawigacja oferuje 8 specjalności:
- transport morski,
- połowy morskie,
- inżynieria ruchu morskiego,
- pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne,
- ratownictwo ,
- morskie systemy informatyczne
- eksploatacja jednostek pływających offshore
- transport morski i śródlądowy


Absolwenci Wydziału Nawigacyjnego posiadają:
- dobre przygotowanie zawodowe,
- nowoczesną wiedzę techniczną,
- dużą sprawność fizyczną i manualną,
- odporność na stresy,
- wysokie poczucie obowiązku i odpowiedzialności.

Na kierunku  Transport kształcimy studentów w następujących specjalnościach
- Inżynieria Bezpieczeństwa Transportu Morskiego
- Technologie i Systemy Nawigacyjne
Absolwenci kierunku Transport, są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą międzynarodową oraz szeroko rozumianą gospodarką morską.

Absolwenci specjalności Połowy Morskie są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, ze szczególnym uwzględnieniem kutrów rybackich floty bałtyckiej, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską. Przygotowani są również do realizacji procesu połowowego statkami rybackimi oraz zabezpieczania surowca rybnego.

Absolwenci specjalności Inżynieria Ruchu Morskiego są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą oraz szeroko rozumianą gospodarką morską, ze szczególnym uwzględnieniem służb kontroli ruchu, wydziałów bezpieczeństwa żeglugi, urzędów morskich itp.

Absolwenci specjalności Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską, ze szczególnym uwzględnieniem biur hydrograficznych, urzędów morskich, górnictwa morskiego, morskiego przemysłu wydobywczego, służb geodezyjnych, inspekcji portowych, inspektoratów żeglugi śródlądowej, okrętowych dyrekcji dróg wodnych itp.

Absolwenci specjalności Ratownictwo są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich, a także w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską, ze szczególnym uwzględnieniem Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Polskiego Ratownictwa Okrętowego oraz inspektorów żeglugi śródlądowej, okręgowych dyrekcji dróg wodnych itp.
Szkolenia i praktyki specjalistyczne dla specjalności RAT obejmują doskonalenie umiejętności w zakresie ratownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa morskiego i medycznego, usług holowniczych, wykorzystania płetwonurków w sytuacjach awaryjnych, manewrowania łodzią ratowniczą.

Absolwenci specjalności Morskie Systemy Informatyczne są przygotowani do pracy w charakterze oficerów pokładowych na statkach morskich oraz w jednostkach organizacyjnych związanych z żeglugą i szeroko rozumianą gospodarką morską. Oprócz tego absolwenci tej specjalności zdobywają wiedzę poszerzoną o informacje z zakresu systemów informatycznych wykorzystywanych w transporcie morskim, eksploatacji statków i nawigacji. Obejmuje ona zagadnienia związane z dziedzinami zastosowań, przeznaczeniem, strukturą, funkcjami i użytkowaniem  tych systemów, a także zagadnienia związane z inżynierią oprogramowania i projektowaniem systemów informatycznych. Wiedza ta pozwoli absolwentom na zatrudnienie w działach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, takich jak armatorzy, spedytorzy, porty, administracja morska, klasyfikatorzy i inne, a także w firmach tworzących i wdrażających systemy informatyczne dla potrzeb transportu morskiego.

 

WWW

Powrót

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Dane techniczne zawarte na stronie www.biurokarier.am.szczecin.pl mają wyłacznie informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Art.66 par.1)

Projekt i wykonanie: