MOJA FIRMA krok po kroku

Data aktualności: 22-01-2014

MOJA FIRMA krok po kroku

Krok 1. Zanim zaczniemy zmagania z dokumentami ważne jest zastanowienie się nad nazwą, lokalem oraz nad formą działalności. Możemy założyć działalność jednoosobową lub założyć działalność ze znajomymi. W drugim przypadku musimy zapoznać się z rodzajami spółek i wybrać tę, które najbardziej nam odpowiada.


Krok 2.
Pierwszym dokumentem z jakim się spotykamy jest elektroniczny formularz CEIDG, dostępny na stronach elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Formularz CEIDG wypełnia się w formie elektronicznej, co jest bardzo wygodne, bowiem e-formularz dostosowuje kolejne pola do danych już wypełnionych, a także automatycznie sprawdza poprawność wpisywanych danych. Dokument ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (przy której nadaje się numer REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego (nadanie lub wskazanie numeru NIP i wybór formy opodatkowania) oraz zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS (płatnika, czyli osoby opłacającej swoją składkę, jak i składki swoich pracowników). W przypadku wspólników spółki cywilnej – każdy z nich musi osobno złożyć wniosek CEIDG.


Krok 3.
Wizyta w Urzędzie Skarbowym. Numer NIP pozostaje niezmieniony – nasz osobisty numer staje się numerem firmy w momencie jej powstania. Jeżeli dotąd nie posiadało się NIP-u, to został on nadany przy realizacji przez Ministerstwo naszego wniosku CEIDG. Jeśli zakładamy spółkę, to należy w Urzędzie złożyć druk NIP-2 oraz NIP D. Będziemy musieli zdecydować się czy będziemy podatnikiem VAT


Krok 4.
Udajemy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uzupełniamy druk ZUA, jeśli wykonywana działalność jest jedynym naszym źródłem dochodów. Z kolei ZZA używa się w sytuacji, gdy jesteśmy jednocześnie zatrudnieni na umowę o pracę, w której zarabiamy powyżej minimalnej pensji krajowej – w innym przypadku (np. pensja jest niższa) pozostajemy przy ZUA. W przypadku spółki cywilnej, będzie to druk ZPA. Druki te można składać w dowolnych oddziałach ZUS. Należy to uczynić po złożeniu wniosku CEIDG, ale nie później niż 7 dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia (czyli daty rozpoczęcia działalności, jaką się podało we wniosku CEIDG).

 

Krok 5. Pieczątka oraz konto bankowe.
Na pieczątce powinny się znaleźć: nazwa firmy (pełna z imieniem i nazwiskiem bądź z imionami i nazwiskami, jeśli mamy do czynienia ze spółką cywilną), adres firmy zgodny z wpisem w Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, można podać nr telefonu/fax.

Konto firmowe. Nie ma obowiązku używania konta firmowego przy każdej transakcji związanej z prowadzoną działalnością – można używać również prywatnego konta albo chociażby płacić gotówką. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązek używania firmowego konta w przypadku transakcji, których wartość przekracza 15 000 euro – bez względu na liczbę płatności. Po założeniu firmowego konta bankowego należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy oraz ZUS wypełniając wniosek aktualizacyjny CEIDG. Wybierając bank, który poprowadzi konto naszej firmy, należy zwrócić uwagę na takie szczegóły jak:
- wysokości opłat za: prowadzenie rachunku, przelewy, wpłaty i wypłaty gotówkowe
- możliwość obsługi konta poprzez Internet i/lub telefon
- ilość oddziałów i bankomatów/wpłatomatów


Nasz proces zakładania firmy dobiegł końca, jesteśmy właścicielami działalności gospodarczej!

 

Należy pamiętać, żeby zawsze posiadać kopie dokumentów. Jeśli składa się je osobiście, to należy poprosić o potwierdzenie kopii pieczątką z aktualną datą.

_________
Wykorzystane źródła:

http://www.zakladanie-spolki.com.pl/spolki/rodzaje_spolek - Rodzaje spółek
http://www.mala-firma.pl/dla-poczatkujacych/jak-wypelnic-druk/463-ceidg-1 - Informacja jak wypełnić formularz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
http://www.pit.pl/formy-opodatkowania/ - Formy opodatkowania na rok 2013
http://www.mala-firma.pl/dla-poczatkujacych/zakladanie-firmy/150-kiedy-warto-zostac-vatovcem - Informacje o podatku VAT
http://www.mala-firma.pl/dla-poczatkujacych/jak-wypelnic-druk/442-jak-wypelnic-zus-zua - Jak wypełnić ZUS ZUA
http://konto-firmowe.info/rachunki_firmowe.html - Konta firmowe - najkorzystniejsze oferty banków

Powrót

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych. Dane techniczne zawarte na stronie www.biurokarier.am.szczecin.pl mają wyłacznie informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Art.66 par.1)

Projekt i wykonanie: